Welcome to CsOpole.eu - Twoja sieć serwerów Cs 1.6!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

haX METHOD

KONKURS TOP15

2 posty w tym temacie

                                    576457d52b665_Beznazwsqewy.png.35e6ea7cd467f2818ad1bcfd92f0071a.png.cbe04305311a9c263b0cbabfb95ae86a.png.f7ddc272fab60cf93ccbfa87228fd33a.png

Przed chwilą na serwerze został zrobiony reset TOP15. Więc startujemy z nowym konkursem. Życzę wszystkim miłej gry oraz zdobywania jak najwięcej fragów. 

 

POWODZENIA

 

ZASADY:

*Udział w konkursie może wziąć każdy gracz naszej sieci.
*Osoby, które będą próbowały zwyciężyć w konkursie używając wspomagaczy/aliasów itp. zostają automatycznie zdyskwalifikowane i zbanowane na naszej sieci.
*Gracze przyłapani na celowym nabijaniu fragów zostaną zdyskwalifikowani oraz zbanowani na okres 7 dni.

 

NAGRODY:

1 miejsce - VIP na 3 miesiące oraz Steam z gra Counter Strike 1.6

2 miejsce - VIP na 2 miesiące

3 miejsce - VIP na 1 miesiąc

4 miejsce - VIP na 2 tygodnie

5 miejsce - VIP na tydzień

 

Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników zwycięzcy są zobowiązani do zgłoszenia się po odbiór nagrody. Mają na to 7 dni. W innym wypadku nagroda przepadnie. 

Po nagrody proszę się zgłaszać do opiekunów serwera czyli @Zo(R)LaN . @haX METHOD @Kaczafara

 

ROZPOCZĘCIE KONKURSU: 02.03.2018r.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU:  24.05.2018r.


Wasze wyniki możecie sprawdzać na serwerze wpisując na say komende /top15, /rank.

1 osoba lubi to

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

 

1 miejsce - BONUS BGC 1908

2 miejsce - AtAsIk

3 miejsce - WIESŁAW PALETA

4 miejsce - pada sniek

5 miejsce - asdf

sstop15.png

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość
Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.