Welcome to CsOpole.eu - Twoja sieć serwerów Cs 1.6!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Diablo II

Regulamin Serwera [FFA]

1 post w tym temacie

REGULAMIN SERWERA [FFA]

 

Serwer na którym gramy jest typu FFA. A więc CT ma obowiązek pilnować paki, natomiast TT ma obowiązek postawić pakę przed upływem czasu. TT ma również obowiązek opuszczenia terenu swojego respawnu w czasie nie dłuższym niż 40 sekund. (Nie ma zakazu raszu CT!)


Zasady Ogólne:

 Bezwzględnie zabrania się używania wszelakich wspomagaczy (haxy + modele i skrypty ułatwiające grę, pogarszanie grafiki komunikatory typu ts3 itp.)
 Staramy się wykonywać cele mapy. Unikanie tego będzie karane.
 Zabrania się przeklinania w godzinach 8:00-22:00 (na serwerze grają także dzieci...).
 Zabrania się grania na 16-bitowej grafice (Obowiązkowa jest openGL, 32bit). Jedno upomnienie, później ban pernamentny.
 Zabrania się reklamowania innych stron niż CsOpole.eu
 Zabrania się publikowanie treści faszystowskich i pornograficznych.
 Zabrania się nagminnego spamowania na u@!
 Zabrania się kampienia z paką.
 Zabrania się wrzucania paki w miejsca niedostępne.
 Zabrania się podkładania tzw. cichej paki.
 Zabrania się specjalnego oślepiania swojej drużyny.
 Zabrania się podszywania pod innych graczy bądź adminów.

 Zabrania się używania nicków o treści wulgarnej oraz krótszych niż 3 znaki czy też złożonych z samych znaków.
 Zabrania się używania nicków typu: Player | PCS, Gracz CSC, Gracz, [PobierzCS] Gracz, Player, REKLAMA, unnamed itp.
 Zabrania się wchodzenia przez graczy na spect (chyba, że serwer nie jest zapełniony w 75%!).
 Zabrania się obrażania graczy. Zachowanie to będzie surowo karane!
 Zabrania się używania komunikatorów umożliwiających podpowiadanie w grze! (TeamSpeak Skype itp.)
 Zabrania się używania reconnectów!
 Zabrania się puszczania muzyki przez mikrofon.

 Czas na wstawienie poprawnej paczki ze screenami, najlepiej uploadowanymi na http://www.zippyshare.com wynosi 24h od czasu otrzymania bana.

Taryfikator banów:

 Cheatowanie (SH, MH, AIM, WH itp.) - ban permanentny.
 Używanie skryptów i wspomagaczy - ban permanentny.
 VAC ban, BL, AP  - ban permanentny.
 Granie na 16-bitowej grafice lub Software - JEDNO upomnienie o usuniecie --> nie zastosowanie się -ban permanentny.
 Niedozwolone modele, celownik w AWP, itp. -  JEDNO upomnienie o usuniecie --> nie zastosowanie się -ban permanentny.
 Reklamowanie innych sieci oraz stron internetowych - ban na 1 dzień lub ban permanentny.
 Publikowanie treści faszystowskich i pornograficznych - ban na 1 dzień lub ban permanentny.
 Nagminne przeklinanie -  ban od 30 min do 2h
 Obrażanie graczy - ban 24h.
 Nagminne obrażanie - ban na tydzień / ban permanentny.
 Kampienie z paką -  ban do 30 minut.
 Kampienie na respie po upływie 40 sekund od rozpoczęcia rundy - slay/slap/kick lub ban do 30 minut.
 Puszczanie muzyki przez mikrofon, nadużywanie - kick lub ban od 30 minut do 1h.
 Spamowanie granatami   30 minut (jeden granat HE, Smoke).
 Specjalne oślepianie swojej drużyny - ban od 5 minut (nagminnie od 30 minut do 48h ).
 Reconnect -  ban na 30minut (one kill one dead guy).
 Spamowanie na chacie lub u@ - kick lub ban do 5 minut.
Bany do 2 godzin nie są brane pod uwagę.
 

O wszystkich rzeczach nie ujętych w regulaminie decydują Admini serwera i podważanie ich decyzji jest absolutnie niedozwolone!


!!! Regulamin obowiązuje wszystkich, niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania. !!!

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość
Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.