Welcome to CsOpole.eu - Twoja sieć serwerów Cs 1.6!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

DreDziaa

chatbox Regulamin Chatbox

1 post w tym temacie

Regulamin Chatbox !

 

1. Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

2. Należny zachować kulturę.

3. Nie obrażamy innych użytkowników.

4. Nie spamujemy ! Można napisać max 3 wiadomości z rzędu.

5. Zabrania się udostępniania treści pornograficznych, rasistowskich itp.

6. Zabrania się reklamowania innych sieci oraz wszelkich stron działających na niekorzyść naszej sieci.

7. Chatbox służy do rozmów, nie kłócimy się !

8. Zabrania się wstawiania linków do podań oraz prośby o UB .

9. Administracja nie odpowiada za wszelkie linki wstawione przez użytkowników.

 

Regulamin może być zmieniany w trakcie działania forum.

Za niestosowanie regulaminu będą nadawane kary typu:
- warn
- perm

Administracja ma prawo nadawać warny według własnego uznania, oczywiście zachowując rozsądek.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość
Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.